stredocech.net

Základní informace

Home » Gallery » kraj podporil zaky

Kraj podpořil žáky vybraných oborů částkou 8 milionů korun