stredocech.net

Základní informace

Ekovláček připraven na novou sezónu

Benešov – Ve středu, 1. dubna, prvně v letošním roce, vyjede znovu benešovský Ekovláček. Bude to již čtvrtá sezóna, kdy budete vídat tento kolový silniční vláček v ulicích města a v parku zámku Konopiště.

 ekovlacek
Ekovláček byl pořízen z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Vzhledem k tomu, že žadatelem o dotaci nemohla být veřejná instituce, tudíž ani město, byla žadatelem Městská tepelná zařízení, s.r.o. (první rok měla vláček ve svém provozu). Nyní jsou již třetí sezónu provozovatelem Technické služby Benešov, s.r.o.

Nastanou pro tento rok nějaké změny?

Vláček bude jezdit každý den v týdnu, v měsíci duben třikrát denně, se zahájením plné turistické sezóny (od května do září) pak pětkrát denně dle jízdního řádu. Stanovené celodenní jízdné zůstává stejné, a to 20 Kč za osobu, děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP-P ZDARMA. V loňském roce byla kvůli uzavření ul. Tyršova ve výluce zastávka u Sokolovny. V letošním roce již bude obsluhována. Vzhledem k tomu, že ul. Tyršova je však zjednosměrněna, bude vláček do této zastávky najíždět z ulice Dukelská. Zároveň bude zřízena oficiální zastávka na hlavním parkovišti v Konopišti.

Nové informační tabule na zastávkách

V letošním roce budou také vyměněny „informační” tabule na osazených značkách jednotlivých zastávek. Vzhledem k jejich fyzickému stavu, kdy jsou zohýbané, překreslené apod., dojde k celkové výměně. Na nových naleznete nejen informace o trase a jízdním řádu, ale také informace o zajímavostech a historii daného místa. Tyto textové informace budou uvedeny i v anglickém jazyce.

Vláček vyjede na apríla – vybrané jízdné za tento den bude věnováno sbírce „Konopišťský medvěd“

1. duben, středa, která bude nejen aprílová, ale v tento den také vyjede po zimní přestávce červený vláček, který jistě všichni znáte. Uděláme tento den „speciální”?

Všechny děti, které v tuto středu přijdou na Masarykovo náměstí, k zastávce vláčku, dostanou speciální balónek. A to není všechno… potkají se tu s medvědem „Jirkou” z Konopiště. Nejen, že si ho budou moci pohladit, ale také vyfotit… A protože právě probíhá speciální sbírka na rozšíření jeho medvědária na zámku, rozhodlo se město Benešov, že všechny peníze, které se v tento první den vyberou na jízdném, budou věnovány právě do této sbírky. Jdete („jedete”) do toho s námi? Setkáme se tak 1. dubna na náměstí…

ekovláček

Stredocech.net

Zdroj: Město Benešov

You must be logged in to post a comment Login