Rada hlavního města Prahy se na úterním zasedání zabývala celou řadou opatření v pražském školství. „Jednalo se především o návrhy na rozdělení finančních prostředků z rozvojových programů ministerstva školství,“ uvedla radní pro školství a sociální politiku Irena Ropková. Kromě podpory logopedické prevence v předškolním vzdělávání, financování asistentů pedagoga a podpory soutěží a přehlídek v pražském školství se jednalo například o zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí cizinců se státní příslušností jiného státu Evropské unie. V rámci tohoto programu Praha rozdělila školám celkem více jak půl milionu korun. Podpory se dostalo i bezplatné výuce českého jazyka pro žáky pocházejících z třetích zemí, tu město podpořilo rozdělením bezmála pěti milionů korun.

Radní se v oblasti školství věnovali i havarijnímu stavu střechy tělocvičny v objektu gymnázia v Postupické ulici v Praze 4. „Vinou nevyhovujícího stavu střešní konstrukce nemohou žáci na tomto prestižním sportovním gymnáziu tělocvičnu už řadu měsíců využívat. Mám radost, že se nám dnes podařilo schválit přípravu projektové dokumentace pro provedení opravy a jmenovat komisi, která bude hodnotit došlé nabídky na zhotovení díla,“ komentovala výsledek jednání Ropková.

Potřebných oprav se dočkají i v dalších školách v hlavním městě, a to v Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze 1, Gymnáziu Karla Sladkovského v Praze 3 a v Základní škole logopedické a Mateřské škole logopedické v Praze 10. Radní v případě těchto škol vyslovili souhlas s provedením havarijních rekonstrukcí o celkovém objemu necelých dvou milionů korun.

Středočech.net