stredocech.net

Základní informace

Pátek 13. března – Den požární bezpečnosti

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se připojuje ke Dni požární bezpečnosti, který vyhlašuje Česká asociace hasičských důstojníků za účelem propagace požární ochrany a preventivního působení na veřejnost.

 

Většina lidí považuje pátek třináctého za nešťastný den. Hasiči se snaží tuto pověru zlomit pořádáním různých preventivních akcí. V roce 2015 je Den požární bezpečnosti vyhlášen na pátek 13. března, kdy je zachována symbolika pátku, který je třináctým dnem v měsíci.

Cílem akce je zejména předání informací o činnosti hasičů, podtržení významu jejich činnosti formou propagace a předání informací využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostí, omezení jejich následků, případně likvidaci.

Jednotlivé územní odbory Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se ke Dni požární bezpečnosti připojí různými formami:

ÚO Beroun
– Den otevřených dveří na stanicích HZS Beroun a HZS Hořovice (10:00 – 17:00 h)

ÚO Kolín a ÚO Kutná Hora
– Předání informací okresním sdělovacím prostředkům

ÚO Mělník
– Den otevřených dveří na stanici HZS Mělník (8:00 – 15:00 h)

ÚO Kladno a ÚO Nymburk
- Kontrola průjezdnosti komunikací a nástupních ploch pro požární techniku

ÚO Příbram
– Informace v Příbramském deníku k detektorům požárů a nebezpečných plynů, význam hasicích přístrojů ve vozidlech
– Vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení mjr. Ing. Jan Hašek hostem regionální televize TV FONKA

You must be logged in to post a comment Login