stredocech.net

Základní informace

Středočeské školy si rozdělí 12,8 milionu především na asistenty pedagoga

Středočeský kraj přijal státní dotaci ve výši 12,8 milionů Kč, která poslouží středočeským školám převážně na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

home (7)

„Snažíme se hendikepovaným či jinak znevýhodněným žákům a studentům maximálně pomáhat nejen ve vzdělávání, ale především v začlenění mezi své vrstevníky. Každoroční dotace na tyto účely nám výrazně pomáhá,“ řekl středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD).

Finanční injekci 12,8 milionu Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si rozdělí školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem, obcemi kraje a soukromé školy v působnosti kraje. „Na rozvojový program ministerstva „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015“ půjde 9,8 milionu. Obdobný program určený pro středočeské soukromé školy podpoří stát částkou 2,8 milionu korun,“ uvedl statutární náměstek hejtmana pro oblast školství Milan Němec (ČSSD).

Na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden – červen 2015 stát vyčlenil 64 500 korun. Tyto peníze jsou určeny na částečnou nebo úplnou úhradu nákladů žáků a studentů na školné, stravné, ubytování a školní potřeby, 40 000 korun půjde na program „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2014/2015“, „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí“ bude podpořena částkou 118 274 korun.

Zdroj Kraj

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login