stredocech.net

Základní informace

Ukliďme Pošembeří!

Ve dnech 28.3. – 15.4.2015 proběhne již pátý ročník akce Ukliďme Pošembeří! Jedná se o dobrovolnickou činnost zaměřenou na úklid veřejných prostranství v našem regionu Pošembeří.

 Mochov10_lidi

Úklid probíhá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody v rámci celosvětové kampaně Clean Up The World a s řadou obcí, škol, spolků, neziskovek i firem. V minulém roce se do úklidové akce zapojilo 28 subjektů a téměř 700 dobrovolníků, z čehož jednu polovinu tvořily děti ve věku do 15 let.

Uklízelo se na návsích, u rybníků, ve škarpách podél silnic a došlo i na černé skládky. Celkové výsledky přinesly tato čísla: 29,6 tun směsného odpadu, 0,4 tuny plastů, 0,1 tuny skleněných odpadků a přes 200 kusů nasbíraných pneumatik, což se ukázalo jako největší problém území. Odměnou dobrovolníků a koordinátorů úklidu bylo nejenom čisté životní prostředí, ale také ocenění s titulem „Kraj, který prokoukl“ od Českého svazu ochránců přírody a Středočeského kraje, kdy Region Pošembeří byl vyzdvižen pro zorganizování 28 úklidů z celkového počtu 61 úklidů z celého Středočeského kraje.

Chcete se zapojit do letošního úklidu?

Napište na email: nebo volejte na tel. . Dozvíte se, zda ve Vašem okolí již existuje skupina, ke které se můžete připojit anebo můžete sami navrhnout lokalitu, která potřebuje vyčistit.

Můžete se zapojit také formou věcných darů či služeb (nákup rukavic, pytlů, odvoz odpadu, výlep plakátů….) nebo formou finanční podpory akce zaslané na účet naší organizace: 0435066359/0800. Vyhlášení výsledků 5. ročníku proběhne v sobotu 18.4.2015 na Dni Země, která se koná na vrchu Klepec u obce Přišimasy.

Pro všechny účastníky úklidu a návštěvníky akce bude připraven koncert skupiny CZ (Celé Znova), která na Klepci zahájí sérii koncertů v regionu Pošembeří. Přijďte, jste srdečně zváni!

 

Petra Ištvániková Region Pošembeří o.p.s.

 

You must be logged in to post a comment Login